Inleiding

Giftnius respecteert uw privacy en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waarvandaan u de site bezoekt) of wanneer u rechtstreeks contact heeft met Giftnius of een van de filialen van Giftnius, geven we uitleg over uw privacyrechten en vertellen we hoe u wettelijk beschermd bent.p>

De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een individu waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen niet de gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze gegevens hebben wij als volgt gegroepeerd:

Identiteitsgegevens

Zoals de voornaam, achternaam, gebruikersnaam of een soortgelijk identificatiemiddel, huwelijkse staat, titel, geboortedatum en geslacht.

Contactgegevens

Zoals adres, e-mailadres en telefoonnummers..

Technische gegevens

Gegevens betreffen IP-adres, uw logingegevens, type en versie van uw browser, tijdzone-instelling en locatie, type en versie van de invoegtoepassingen in uw browser, uw besturings­systeem en platform en andere technologie op apparaten waarmee u deze website bezoekt.

Gebruiksgegevens

Betreffen informatie over hoe u deze website gebruikt.

Marketing- en communicatiegegevens

Betreffen uw voorkeuren om marketing­materiaal van ons en derden te ontvangen en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (zoals details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen evenmin gegevens over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen.


Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende manieren om gegevens van en over u te verzamelen, zoals:

Directe Interactie.

U kunt ons uw identiteits-, contact- en marketing- en communicatie­gegevens verschaffen door formulieren in te vullen of door met ons per post, telefoon, e-mail of anderszins te communiceren.

Geautomatiseerde technologieën of interacties.

Door uw interactie met onze website, verzamelen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur, surfgedrag en browsepatronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies, serverlogboeken en andere soortgelijke technologieën. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie hierover.

Derden.

Wij ontvangen persoonsgegevens over u van verschillende derde partijen zoals hieronder aangegeven:

Analyse-oplossingen van de volgende partijen:

· Google Analytics

· Shopify Analytics

Locatiediensten van de volgende partij:

· Google Maps


Doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Hieronder vindt u in tabelvorm een beschrijving van alle manieren waarop wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken, en op grond van welke wettelijke grondslagen wij dat doen. Waar gepast hebben we bepaald wat onze legitieme belangen zijn.

Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens mogelijk voor meer dan één rechtsgrondslag verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op indien u wilt weten op welke specifieke rechtsgrondslag wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er meer dan één grondslag is vermeld in de onderstaande tabel.
Doel/Activiteit 1

U informeren over wijzigingen in onze privacyverklaring.

Type gegevens

(a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Marketing en communicatie.

Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief de grondslag voor legitiem belang

(a) Uitvoering van een contract met u (b) Vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen (c) Nodig voor onze rechtmatige belangen (om onze dossiers up-to-date te houden).

Bewaarperiode

12 maanden.
Doel/Activiteit 2

Ons bedrijf en deze website beheren en beschermen (hieronder vallen ook probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosten van gegevens).

Type gegevens

(a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Technische gegevens.

Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief de grondslag voor legitiem belang

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor onze bedrijfsvoering, verlening van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in het kader van een zakelijke reorganisatie of oefening om de structuur van de groep te veranderen) (b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarperiode

12 maanden.
Doel/Activiteit 3

Analytische gegevens gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelatie en ervaringen te verbeteren.

Type gegevens

(a) Technisch (b) Gebruik.

Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief de grondslag voor legitiem belang

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om type klanten voor onze producten en diensten vast te stellen, om onze website up-to-date en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te genereren).

Bewaarperiode

25 maanden.
Doel/Activiteit 4

Om u te voorzien van marketingberichten en informatie over ons bedrijf en onze producten.

Type gegevens

(a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Marketing en communicatie.

Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief de grondslag voor legitiem belang

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf uit te breiden) (b) Toestemming.

Bewaarperiode

Na kennisgeving door de betreffende persoon dat deze geen marketingcommunicatie meer wil ontvangen.
Doel/Activiteit 5

Om u rechtstreeks te kunnen antwoorden nadat u contact met ons hebt opgenomen.

Type gegevens

(a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Onderwerp van uw bericht, Marketing en communicatie.

Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief de grondslag voor legitiem belang

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (uw verzoek beantwoorden) (b) Toestemming.

Bewaarperiode

48 maanden na de laatste communicatie.
Wijziging van doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor wij ze verzameld hebben, tenzij we redelijkerwijs kunnen aannemen dat we ze om een andere reden nodig hebben en dat die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Indien u uitleg wenst over hoe de verwerking voor nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Indien wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor een niet-gerelateerd doel, zullen wij u waarschuwen en uitleggen op grond van welke wettelijke grondslag we dit kunnen doen.

Merk op dat we uw persoonsgegevens zonder uw kennis of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de voorgaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.


Gegevensbehoud

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan juridische, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. We kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren ingeval van een klacht of als we er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat er een geschil kan ontstaan binnen de relatie die we met u hebben.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van niet-geautoriseerd gebruik of openbaring van uw persoonsgegevens, de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke juridische, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige en andere vereisten.

Details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens vindt u in de voorgaande tabel.


Marketing

U kunt ons of derden te allen tijde vragen te stoppen u marketingberichten toe te zenden door de afmeldlinks te volgen die u aantreft in elk naar u verzonden marketingbericht, of door contact met ons op te nemen.

Wanneer u zich afmeldt voor de ontvangst van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen als gevolg van de activiteiten/doelen onder 1-4 hiervoor.


Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Indien u ermee instemt, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met interne en externe derden.

In alle gevallen vragen wij alle derden de veiligheid van uw persoons­gegevens te respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor de gespecificeerde doelen en in overeenstemming met onze instructies.


Internationale overdrachten

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Giftnius-bedrijvengroep. Hierdoor kan het gebeuren dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen.

Sommige van onze externe derden bevinden zich buiten de EER, zodat uw persoons­gegevens voor verwerking door deze bedrijven buiten de EER worden overgedragen.

Wanneer wij uw persoons­gegevens buiten de EER overdragen, waarborgen we dat deze even goed worden beschermd door te zorgen dat ten minste één van de volgende veiligheids­maatregelen is geïmplementeerd:

· We dragen uw persoons­gegevens alleen over naar landen waar persoonsgegevens volgens de Europese Commissie voldoende worden beschermd. Voor meer details zie European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.

· Wanneer we een beroep doen op bepaalde dienstverleners, kunnen we specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde contracten gebruiken waardoor persoons­gegevens even goed beschermd zijn als in Europa. Voor meer details zie European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.

· Wanneer we een beroep doen op dienstverleners in de VS, kunnen we gegevens naar hen overdragen als ze deel uitmaken van het privacyschild dat hen verplicht persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS even goed te beschermen. Voor meer details zie European Commission: EU-US Privacy Shield.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke, door ons gebruikte mechanisme om uw persoonsgegevens over te dragen naar landen buiten de EER.


Gegevensbeveiliging

We hebben gepaste beveiligings­maatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk verloren gaan, op niet-toegestane manier worden gebruikt of geopend, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. We beperken bovendien de toegang tot uw persoons­gegevens tot medewerkers, agenten, aannemers en andere derden die deze toegang om zakelijke redenen nodig hebben. Ze verwerken uw persoons­gegevens alleen volgens onze instructies en hebben een vertrouwelijkheidsplicht.

We hebben procedures geïmplementeerd om mogelijke inbreuken op persoons­gegevens aan te pakken en waarschuwen u en elke toepasselijke regelgevende autoriteit over inbreuken wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.


Cookies en links naar derden

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of lezen. Als u cookies uitschakelt of weigert, denk er dan aan dat sommige onderdelen van deze website mogelijk niet langer toegankelijk zijn of niet goed functioneren. Meer informatie over de door ons gebruikte cookies vindt u hier: Giftnius Cookies


Deze website kan links bevatten naar externe websites, toepassingen en invoegtoepassingen. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, staat u mogelijk derden toe gegevens over u te verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, moedigen we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.


Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens volgens de wetgeving op gegevens­bescherming de volgende rechten:

Verzoek om inzage van uw persoonsgegevens (gewoonlijk aangeduid als een ‘toegangsverzoek van betrokkene’).

Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben, en kunt u controleren dat wij deze op wettelijk toegestane wijze verwerken.

Verzoek om rectificatie van de persoonsgegevens die wij over u bezitten.

Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben, laten corrigeren, hoewel wij mogelijk wel de juistheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die u ons doorgeeft.

Verzoek tot het wissen van uw persoonsgegevens.

Hiermee kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is om ze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hierna), indien wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om aan de lokale wetgeving te voldoen. Houd er echter rekening mee dat wij mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering als gevolg van specifieke wettelijke redenen, waarover wij u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen informeren.

Bezwaar maken tegen verwerking.

van uw persoonsgegevens wanneer wij uitgaan van een legitiem belang (of dat van een derde) en er iets is in uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen deze reden omdat volgens u uw fundamentele rechten en vrijheden in gevaar worden gebracht. U hebt ook het recht bezwaar te maken wanneer wij uw gegevens verwerken voor direct marketing. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat we dwingende, legitieme redenen hebben uw gegevens te verwerken en dat deze zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Een beperking aanvragen van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hiermee kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s:

· Als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van uw gegevens bepalen.

· Wanneer wij uw gegevens op onwettige wijze gebruiken, maar u niet wilt dat wij ze wissen.

· Wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren ook als wij die niet langer nodig hebben omdat u wettelijke eisen wilt bepalen, uitoefenen of verdedigen.

· U hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten controleren of we zwaarder wegende, legitieme redenen hebben deze te gebruiken.

De overdracht aanvragen van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde.

Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens overdragen in een gestructureerde, algemeen gebruikte, machinaal leesbare indeling. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor u ons toestemming had gegeven deze te gebruiken, of wanneer we de gegevens hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij vertrouwen op uw toestemming uw persoons­gegevens te verwerken.

Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevens­verwerking uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Indien u uw toestemming intrekt, kunnen wij mogelijk bepaalde producten of diensten niet aanbieden. Indien dit het geval is, zullen wij u daarover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de toezichthouder persoonsgegevens.


Gewoonlijk geen vergoeding vereist

U hoeft geen vergoeding te betalen om uw persoonsgegevens te raadplegen (of de andere rechten uit te oefenen). We kunnen u echter een redelijk bedrag in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond of excessief is. We kunnen in die omstandigheden ook weigeren op uw verzoek in te gaan.

Wat wij mogelijk van u nodig hebben

Wij moeten u mogelijk om specifieke gegevens vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet worden openbaar gemaakt aan iemand die daar geen recht op heeft. We kunnen ook contact met u opnemen om u in verband met uw verzoek om nadere gegevens te vragen en ons antwoord te versnellen.


Tijdslimiet voor een reactie

Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen één maand te beantwoorden. Als uw verzoek erg complex is of u een aantal verzoeken hebt ingediend, kan dit soms langer dan een maand duren. In dat geval blijven we u op de hoogte houden.


Uw plicht om ons over wijzigingen te informeren

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u hebben, nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens de relatie die u met ons heeft.


Contact opnemen met Giftnius

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, over hoe wij omgaan met privacy of over uw contact met Giftnius, kunt u schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen:

Giftnius
C/ Valleseco 1 Blq. 1 Esc. 1 Apt. 3C
Vecindario, Las Palmas
35110 - Spanje